Podmienky používania

Jednoducho sa registrujete, vyplníte potrebné údaje.Následne sa prihlásite do svojho profilu.Potom jednoducho na vrchu stránky dáte Pridaj výrobok a už môžete vkladať vaše ponuky, výrobky do kategórii.Po vkladaní sa jednoducho v pravom hornom rohu odhlásite.

*Ak chcete dotatočne upravovať, mazať svoje ponuky, výrobky na svojom profile, v hornej lište je kolónka Moje výrobky v ktorej môžete svoj obsah upravovať, mazať, editovať musíte byť prihlásení.

*Svoje osobné údaje taktiež viete upravovať v kolónke Editovanie profilu, taktiež musíte byť prihlásení.


*Pri vkladaní výrobku napíšte výstižne dvomi slovami názov výrobkupopis výrobku čo predávate a napíšte cenu výrobku, poprípade cenu za dodanie, poštovné.Do popisuje povolené vkladať i web adresu, telefón, email, alebo kontakt na Facebook.Výrobok následne vložíte do kategórii a podkategórii do ktorej patrí.Vložte hlavný obrázok, momentálne viete vložiť iba jeden obrázok, takže sa snažte aby bol čo najkvalitnejší max.rozmery 1024 x 800 px a veľkosť obrázka max. 2 Mb.Po vložení dáte jednoducho odoslať.Váš výrobok sa potom zobrazí na stránke v danej kategórii.Váš potencionálny zákazník, alebo záujemca o výrobok, alebo informáciu vás bude kontaktovať pomocou formulára dole pod každým výrobkom, pod názvom Poslať správu predajcovi.


Slovenská tvorba je priestor na sprostredkovanie predaja výrobkov pre zákazníkov a ich následné oslovenie užívateľmi webu.Slovenská tvorba je sprostredkovateľom výrobkov na stránke a nezodpovedá za obsah a pravdivosť údajov.

Info a podmienky

Pre pridanie výrobkov na stránke Slovenskatvorba.sk je potrebné zaregistrovať sa ako užívateľ webu.
Zákazníci v prípade záujmu o váš výrobok, alebo službu vás budú kontaktovať kontaktným formulárom /kontaktovať predajcu/.
Registrovať sa na stránke môžu fyzické a právnické osoby staršie ako 18 rokov.
Registráciou na stránke dávate súhlas s nižšie uvedenými Podmienkami používania Slovenskatvorba.sk a z nich vyplývajúcimi pravidlami fungovania na webe.
Súčasťou registračného formulára je vyplnenie osobných informácií, ktoré sú využívané v procese obchodu na stránke (zdieľanie údajov ako meno, adresa vo vzťahu Kupujúci Predajca-Zákazník).
Po registrácií a prihlásení na svoj účet, profil môžete okamžite využívať a pridávať, upravovať i mazať svoje výrobky.Na jednu emailovú adresu môžete registrovať len jeden účet.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ internetového portálu www.slovenskatvorba.sk, uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Vaše súkromie plne rešpektujeme a uisťujeme Vás, že s Vašimi súkromnými údajmi pracujeme zodpovedne, citlivo a hlavne v súlade s platnou zákonnou úpravou, rešpektujúc Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Slovenskatvorba.sk si uplatňuje právo používania vašich fotografií, obrázkov výrobkov zverejnených na stránke, ktoré slúžia na reklamné účely na sociálnych sieťach.

Všetky údaje našich zákazníkov sú chránené proti akémukoľvek zneužitiu. Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri registrácií, sú úplne dôverné, nie sú nikde zverejňované a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám.

Pri akomkoľvek porušovaní podmienok na stránke, hláste to prosím adminovi stránky…

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke Slovenskatvorba.sk.sk od momentu potvrdenia podmienok používania pri registrácii a vytvorenia účtu na Slovenskatvorba.sk., s výnimkou ak je medzi oboma stranami výslovne dohodnuté inak.
Registráciou na stránke Slovenskatvorba.sk predajcovia bez výhrad akceptujú všetky ustanovenia “Podmienok používania” v znení platnom v deň registrácie.
Predajcovia prehlasujú, že sa pred registrovaním oboznámili s týmito Podmienkami používania a že s nimi súhlasia.

S úctou kolektív stránky…