Rarity

Hradisko Valy v Bojnej

Lokalita: Hradisko Valy v Bojnej, Bojná Nitriansky kraj

Staroslovanské hradisko Valy v Bojnej na dohľad od Topoľčianskeho hradu, ktoré sa do povedomia verejnosti dostalo aj vďaka známej prilby z Bojnej, je náleziskom s najstaršími kresťanskými pamiatkami na Slovensku.

V archeologickej lokalite Bojná v 9. storočí stálo opevnené sídlo s najstaršími dokladmi christianizácie našich predkov. Výskumy v Bojnej priniesli viacero nových zistení. Bolo identifikované nové mocenské a hospodárske centrum, ktorého rozkvet spadá na počiatok 9. storočia. V hradisku sa našiel vysoký počet cenných predmetov, množstvo zbraní, železné okovy, ženské ozdoby, či mužské šperky.
Stredné časti údolí Váhu a Nitry s pohoriami Považského Inovca a Strážovských vrchov patrili v Karpatskej kotline k sídliskovým enklávam, ktoré sa zreteľne zapísali do histórie krajiny od samého jej počiatku niekedy v priebehu staršej doby kamennej.   Mnohé z pamiatok, ktoré po sebe zanechalo tisícročia trvajúce osídlenie, poznáme zásluhou generácií archeológov. Veľa starých osád, hrobov či zemných opevnení ešte ukrýva a chráni zem a na svoje objavenie ešte len čakajú.
Slovanské hradisko Valy v Bojnej v okrese Topoľčany patrí k výnimočným ranostredovekým náleziskám svojho druhu v strednej Európe. V ostatných rokoch sa stalo jednou z odborne i mediálne najsledovanejších archeologických lokalít na Slovensku. Hoci opevnenie bolo dávno známe, do širšieho povedomia vstúpilo až v posledných dvoch desaťročiach vďaka novým nálezom, ktoré objavili amatérski zberatelia. Časť z nich sa podarilo zachrániť a začleniť do zbierok archeologických inštitúcií (Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum, Archeologický ústav SAV Nitra, Ponitrianske múzeum Nitra), časť skončila v súkromných zbierkach.