Rarity

Súľovské skaly

Lokalita: Súľov 57, 013 52 Súľov – Hradná, Žilinský kraj

Súľovské skaly sú geomorfologický podcelok Súľovských vrchov, charakteristický výrazným členitým reliéfom. Nachádzajú sa približne 10 km smerom na juh od mesta Bytča. Sú turisticky vyhľadávanou lokalitou, nachádza sa v nich národná prírodná rezervácia Súľovské skaly[1]. Najvyšším vrchom je Žibrid s výškou 867 m n. m.

Nachádzajú sa v západnej časti Súľovských vrchov. Zo severu a severozápadu ich ohraničuje Manínska vrchovina, zo západu Podmanínska pahorkatina, z juhu Zliechovská hornatina a Domanižská kotlina a z východu Rajecká kotlinaSkalky a Žilinská pahorkatina.[2][3]. Súľovské skaly sú zoradené v oblúku, ktorého vrchol je na severe a ramená smerujú na juhozápad a juhovýchod.

Po celom území vedie značený náučný chodník vystavaný roku 1975 a rekonštruovaný a upravený v rokoch 1994, 1997 a 1998. Je dlhý 7,5 km a má 16 zástavok, ktoré sú doplnené 17 informačnými tabuľami[5]. Prechádzky nie sú fyzicky veľmi náročné.