Rarity

Zádielska tiesňava

Lokalita: Košický kraj, obec Zádiel

Zádielská tiesňava je majestátna dolina v Slovenskom krase. Tiesňava je dlhá 2 km, na niektorých miestach má hĺbku takmer 400m. Najužšia časť má len 10m.  Dolinou preteká blatnický potok striedavo raz po pravej raz po ľavej strane cesty, vytvára malé vodopády a kaskády.

Mohutný vstup do doliny je dobre viditeľný už cesty, po pravej strane za Turňou nad Bodvou (smer z Košíc na Bratislavu). Nachádza sa pri obci Zádiel, medzi krasovými planinami Horný vrch (na západe) a Zádielskou planinou (na východe). Od roku 1954 je táto oblasť Národnou prírodnou rezerváciou.

V Zádielskej tiesňave sa nachádza asi 100 jaskýň. Najznámejšia je 17 m dlhá Kráľovská jaskyňa. Legenda hovorí, že sa v nej skrýval kráľ Belo IV pred hordami Tatárov. Najvýraznejšou jaskyňou je Orlia diera. 8m dlhú jaskyňu je možné vidieť aj zo vzdialenosti niekoľkých kilometrov, leží v skalnej stene Orlia bašta, vysoko nad obcou Zádiel, vpravo od osi doliny.

Prechádzka dnom zádielskej tiesňavy nie je náročná (vhodné aj pre malé deti) – v ústi doliny sa môžete osviežiť v neďalekej Zádielskej chate. Avšak výstup na hornú planinu sa môže stretnúť u detí s nepochopením a výrazmi typu „ja už nevládzem“ a „kedy tam už budeme“. Pozn. A to ešte decká nevedeli, že v ten deň pôjdeme aj na Turniansky hrad. Výstup na planinu vedie lesom. Po výstupe na planinu sa pokračuje lesíkmi, lúkami. Chodník sa striedavo približuje a vzďaľuje od skalnej steny ponad dolinu. Na viacerých miestach sa ponúkajú krásne výhľady do doliny.